Čvičenie | Pohyb

Aeróbne cvičenie je akékoľvek cvičenie vykonávané strednou intenzitou po dlhší čas so zvýšenou tepovou frekvenciou. Počas takého cvičenia je kyslík využívaný k premene tukov a glukózy k produkcii adenosintrifosfátu čiže ATP, čo je základný zdroj energie pre bunky. Telo primárne používa na výrobu ATP glykogén, avšak pri dlhšie trvajúcom výkone začne telo používať tukové zásoby. Tento efekt sa využíva pri chudnutí. Konečným produktom aeróbnych procesov je oxid uhličitý a voda.

Exercise - Cvičenie

Cvičme a buďme zdraví!